top of page
עברית: Welcome

פמלה דויטש

פמלה הינה יועצת שיווק עצמאית המתמחה בעבודה עם מלכ"רים.

בעבר שימשה כמנהלת הפיתוח של החברה למתנ"סים, מכון שלום הרטמן בירושלים וכמנהלת קשרי תורמים בסוכנות היהודית.

דרך שתי"ל, תוכנית פרדלר, קמרון, וJCU פמלה מייעצת ומלווה מגוון של מלכ"רים. תחומי ההתמחות של פמלה הינם סיוע בגיבוש חזון הארגון ותכניותיו, קידום ושיווק מטרות הארגון, פיתוח תכניות אסטרטגיות לגיוס משאבים, תכנון מגביות מיוחדות, ניתוח תקציבי והפקת חומרים שיווקיים לארגון.

בנוסף יש לפמלה ניסיון רב בבדיקת אמינותן של מלכ"רים. היא יכולה לספק לתורמים מידע על אפקטיביות תרומתם או איך לגבש הערכה בפרויקטים שהם ממנים כדי למדוד את האפקטיביות של תרומתם לבד.

58532_edited.jpg
bottom of page